Rakuten Fashion Week TÓQUIO 2023

Rakuten Fashion Week TÓQUIO 2023 Outono Inverno 2023-2024 temporada kickcomeçou na segunda-feira, com o objetivo de inspirar o mundo do principal país da moda da Ásia, fundindo “digital e físico” na era pós-pandemia.